regles-running

Respecteer de hardloop-etiquette!

(1)

Bij hardlopen gelden een aantal regels. Zowel voor een training als tijdens een wedstrijd zorgt het naleven van de hardloop-etiquette ervoor dat iedereen veilig en met een gerust gemoed de sport kan beoefenen.

 

Bij de training

 

In de stad

Het is niet omdat je loopt, dat je bepaalde rechten hebt. In feite verleent dit je geen enkel bijzonder voorrecht! Je moet de verkeersregels voor voetgangers naleven. Een straat oversteken op een plaats waar dat niet mag, gevaarlijk gedrag vertonen op trottoirs, is risicogedrag dat de sport een slecht imago geeft. In de stad moet de loper aandacht hebben voor de regels van de samenleving. Hij heeft natuurlijk het recht om vrij te lopen in de openbare ruimte, maar mag de harmonie niet verstoren.

Opgelet: Je mag niet eender waar plassen. Vooral niet midden in een woonwijk.

 

Op het platteland

Je loopt het liefst in de natuur en gelijk heb je! Maar dat is geen reden om zomaar te doen wat je wil. Ook hier moet je respect hebben voor de omgeving. Met één regel waarvoor geen enkele uitzondering geldt: een loper mag nooit een vervuiler zijn. Houd dus de verpakkingen van je energiegels of je gebruikte papieren zakdoekjes bij je en werp ze niet zomaar weg.

Opgelet: Het is beleefd om de mensen te groeten die je tegenkomt wanneer je door een dorp loopt en dat geldt natuurlijk ook voor andere lopers die je pad kruisen …

 

Op een atletiekbaan

Allereerst een woordje over je outfit. Gemeentelijke sportinfrastructuren worden vaak door scholieren bezocht. Er kan dus geen sprake van zijn dat je je half ontkleedt (ook niet wanneer het warm is) en in ontbloot bovenlijf loopt. Vervolgens over je gedrag in het algemeen. Wees discreet en vermijd bijvoorbeeld alle geluiden die andere lopers uit hun concentratie zouden kunnen halen of doen opschrikken. Let er ten slotte op dat je je vriendelijk en erkentelijk gedraagt ten opzichte van andere atleten die samen met jou trainen: door het tempo aan te geven wanneer dat nodig is, door op het einde van de sessie de leden van de groep te bedanken en proficiat te wensen.

Opgelet: De snelste lopers hebben voorrang op baan 1. Zorg er dus voor dat je uit de weg gaat – waarbij je met een handgebaar aangeeft dat je van baan gaat veranderen – wanneer een loper of een groep lopers je wil inhalen.

 

In een wedstrijd

 

Voor het vertrek

Er werd je wellicht een startvak toegewezen. Ga hier ongeveer twintig minuutjes voor de start binnen en probeer niet een plaatsje te veroveren tussen lopers die beter zijn dan jou. Wees vriendelijk tegen de andere lopers en (HEEL BELANGRIJK) toon respect voor de vrijwilligers. Zonder hen zouden er geen loopwedstrijden zijn!

Opgelet: Gooi kledingstukken die je uit wilt trekken niet zomaar om het even waar neer. Hetzelfde geldt voor het flesje water dat je misschien tot een paar minuten voor de start bij je hebt gehouden: controleer of het leeg is en of het de lopers achter je niet kan hinderen.

 

Tijdens de wedstrijd

Aandacht hebben voor je eigen looptechniek is beslist heel belangrijk. Maar vergeet niet om ook oog te hebben voor de andere lopers. Als iemand valt of onwel wordt, vraag dan even of hij of zij misschien hulp nodig heeft. Meer in het algemeen moet je de andere lopers aanmoedigen en je solidair tonen. Je wordt heus niet beter door meer aandacht te hebben voor je stopwatch dan voor de groepsgeest.

Opgelet: Bevoorradingspunten zijn vaak plaatsen met risico. Geef aan dat je van richting verandert zodat je geen valpartij veroorzaakt. Werp flesjes, bekertjes en tubes energiegel in de vuilnisbakken die de organisatoren hebben neergezet. Houd de openbare ruimte netjes!

 

Bij de aankomst

Geniet van de schoonheid van dit moment (je hebt het gehaald) maar veroorloof jezelf niet zomaar alles. De richtlijnen van de organisatoren – die meestal worden doorgegeven door gewone vrijwilligers – moeten worden nageleefd.

Opgelet: Feliciteer de andere lopers – vooral wanneer ze je een handje hebben geholpen – en vooral de voorlopers.

 

De hardloop-etiquette zit hem in kleine dingen. Ieder moet voor zichzelf uitmaken welk gedrag zinvol is, afhankelijk van zijn of haar gevoel en aard. Maar één ding geldt voor elke loper: hinder of choqueer nooit mensen die niet lopen.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Score geven
NAAR BOVEN